Буквите наши за мисли неискажани

05.12.2022 година (понеделник), 12 часот, 2 спрат

Промоција на книгата „Буквите наши за мисли неискажани“

уредници: Фатма Бајрам Аземовска – докторанд, м-р Гордана Ѓоргиевска Неделковски и м-р Зоран Јанакиевски

– литературна и ликовна изложба од истиот конкурс

05.12.2022 година (понеделник), 18 часот , 2 спрат

Промоција на „Мојата дигитална сликовница“

уредници: Фатма Бајрам Аземовска – докторанд, м-р Гордана Ѓоргиевска Неделковски и м-р Зоран Јанакиевски

Во соработка со Едукативниот центар Едусфера

06.12.2022 година (вторник) 19 часот, во двете сали на Библиотеката

Жарко Костиќ, мотивациски говорник

07.12.2022 година (среда) Свечена програма по повод одбележувањето на Патронатот на Библиотеката (среда), 12 часот, во холот на Библиотеката

– обраќања на директорот м-р Бојан Стефановски

– литературна изведба „На Климент“ од проф. Николина Поповска

– промоција на списанието „Библиотечен тренд“ – промотор Маријан Колевски

– промоција на 17. Роднокрајна средба со битолските писатели – промотор м-р Гордана Ѓоргиевска Неделковски

– доделување на благодарници на учесниците од проектот #BOOKFACE

– настап на ученици од Државното музичко училиште – Битола

„Тематски изложби од активностите на Библиотеката во 2022 година“ ќе биде поставена во холот на Библиотеката

– стари разгледници од Битола

– „Св. Климент Охридски“ – Битола во периодичните и монографските изданија

– изработки на учениците за нашите читатели

– наши изданија „Библиотечен тренд“ и 17. Роднокрајна средба

– изложба на фотографии од проектот #BOOKFACE – Другото лице на книгата

– факултетските библиотеки