Библиотекарките од НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, докторанд Фатма Бајрам Аземовска и м-р Гордана Ѓоргиевска – Неделковски ја посетија Националната библиотека во Лајбциг, Германија. Во Германија постојат само 2 национални библиотеки од кои едната е во Лајбциг, а другата е во Франкфурт на Мајна.

Историјата на библиотеката во Лајбциг започнува во 1914 година. Во тој период во Лајбциг се одржувала Меѓународна изложба за трговија со книги и графика. По завршувањето на изложбата целиот материјал бил оставен. Оваа можност била искористена во Лајбциг да се отвори националната библиотека која започнува со архивирање на целиот тој материјал, а подоцна ги собира, архивира, документира и библиографски, забележува сите германски публикации и публикации издадени на германски јазик од 1913, странски публикации за Германија, преводи на германски дела и дела на германски емигранти издадени во странство помеѓу 1933 и 1945 и да овозможи да станат достапни на јавноста. Германската национална библиотека одржува соработки со надворешни субјекти на национално и меѓународно ниво.

Соработката со издавачите е регулирана со закон од 1935 за Германската библиотека Лајпциг и од 1969 за Германската библиотека Франкфурт.

Должностите се поделени помеѓу објектите во Лајпциг и Франкфурт на Мајна и секој објект ја насочува својата работа во одредени области.

Во 2010 поради потребите на библиотеката е дограден нов дел.

Библиотекарките Аземовска и Ѓоргиевска- Неделковски имаа можност да ги разгледаат музејот на стари книги кој е во рамки на Националната библиотека во Лајбциг, а потоа да ја посетат и библиотеката.

Бидејќи е Национална библиотека, книгите можат да се користат само во читалните кои се наменети за корисниците. Во рамки на библиотеката функционираат 8 читални, секоја е со посебен стил. За јавноста е достапна најстарата читална која има автентичен изглед.

Стилот на едно вековна историја помешана со новите архитетски достигнувања оставаат без здив. Љубезните библиотекари ни ја раскажаа историјата на библиотеката и ни овозможија да го посетиме и затворениот дел од библиотеката.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook