Како продолжување на воспоставената соработка на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола и Градската библиотека и читаоница Херцег Нови, програмскиот раководител м-р Јелена Петровска оствари работна средба со директорката на Библиотеката Јасна Маслан.

Беа пренесени предлози од директорот м-р Бојан Стефановски и одговорните лица за реализација на повеќе библиотечни програми и активности кои ќе придонесат во збогатување на библиотечниот фонд на двете институции, размена на библиотечни искуства и практики, организација на Саеми на книгата, развој на одделни библиотечни збирки и учества во заеднички проекти.

На средбата се разменаа мислења во однос на проблемите со заштитата и популаризацијата на библиотечниот материјал, особено на роднокрајната збирка.

Директорката Маслан ја поддржува иницијативата за развој на иновативни и креативни проекти во регионот, како дел од ЕУ програмите за остварување на целите од УНЕСКО Агендата 2030.

На средбата беше посочена обострана заинтересираност за соработка и учества во регионалните проекти во однос на изложби и стручни средби на повеќе библиотеки од Црна Гора.

Facebook link