На 13.09.2022 година беа поделени ваучери на учениците од прва година од ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ – Битола. Успешен почеток во новите води им посака НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола запознавајќи ги со работата на библиотеката и со условите што таа ги нуди за учениците.

Facebook link