Честа ни припадна да се дружиме со првачињата од ООУ “Даме Груев“ – Битола и да им ги поделиме ваучерите за бесплатно членство во Библиотеката.

Им благодариме на директорката на училиштето Биљана Дамчевска Бакиевска и наставничките Дијана Тасевска, Јасмина Поповска и Гордана Јоначиќ за заинтересираноста и мотивираноста за заеднички проекти и активности.

Facebook link