Во рамки на проектот Sasas Jekhvar Jekh. Once upon a time – and now се одржа Партнерски состанок од 17.03. – 20.03.2024 година во Плауен (Германија) на кој присуствуваа Фатма Бајрам Аземоска, докторант и м-р Јелена Петровска.

На состанокот се разговараше за подготовките за печатење на Европската книга на бајка, дистрибуцијата, задачи итн. Исто така се разговараше и за монографијата која треба да се издаде и за другите активности кои ќе се реализират во наредниот период.

Проектот е кофинансиран од Европската комисија преку Еразмус + програмата и координиран од германската организација „Југендстил“. Партнери се организации од Германија, Бугарија, Грција, Унгарија, Романија, Србија и Турција.

Sasas Jekhvar Jekh. Once upon a time – and now

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook