На 14 јули 2023 година, претставниците на партнерските организации се состанаа во Атина, Грција, со цел да продолжат со планирањето на печатењето на Европската книга за ромска бајка која е срцето на проектот.

Конкретно, го сумиравме бројот на книги што ќе се печатат за секоја земја, поделен на тоа колку книги ќе бидат дистрибуирани во книжарниците, а колку ќе се шират преку други канали, на пр. библиотеки, училишта, организации итн.

Понатаму, илустрациите ги планиравме конкретно заедно со грчкиот сликар кој сега е одговорен за нив.

Следниот партнерски состанок ќе се одржи во Турција на почетокот на ноември.

Проектот е финансиран од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook

Објавено од: Слободан Пачовски

21 Jul, 2023