Отворање на Дневна соба во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола на 4 септември 2023 година.

Јавните библиотеки имаат важна социјална функција во животот на секој човек, тие се безбедни места кои ги зближуваат луѓето со различни интереси и возраста. Прераснаа во мултифункционални центри и пријатни простори кои освен книга и информација нудат и програми за квалитетно поминување на слободното време.

Ви нудиме:

• Слободен интернет пристап

• Книги, бестселери, сликовници

• Странска популарна литература

• Дневен печат

• Секаков вид списанија

• Стручна литература за квалитетно поминување на слободното време

• Можност за друштвени игри

• Литература по области

• Информации и предлози за читање

• Помош при пребарување

• Изложби

• Работилници

• Курсеви

• Клуб на читатели

• Можноста за волонтирање во библиотеката со посебни привилегии

• Закажување на средби

• Фото сесии

• Нови библиотечни програми по Ваш избор

ПОМИНУВАЈТЕ КВАЛИТЕТНО СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ СО КНИГА И УШТЕ МНОГУ НОВИ СОДРЖИНИ.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

Facebook link