Комуникацијата е клучот за човековата интеракција. Европскиот ден на логoпедијата, 6 Март, апелира на подигнување на свеста за важноста на логопедите и нивното влијание за поквалитетен живот на лицата со патологија во вербалната комуникација.

Логопедијата како здравствена наука ја проучува патолошката состојба во вербалната комуникација, работејќи на превенција, дијагностика и рехабилитација од истата. Основна цел на логипедијата е развој на говорот, сфаќање на говорот, паметење на зборовите и јазичните структури, формирање на внатрешниот говор и јазичното мислење, како и развојот на надворешната манифестација на јазикот т.е. активната комуникација на социјален план.

По тој повод се реализира работилница во ООУ ”Ѓорѓи Сугарев” – Битола во рамки на проектот „Креативни работилници за деца со попреченост“ поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Стартуваме со логопедските работилници – паметно вежбаме, учиме, растеме и се развиваме.

На работилницата работевме со деца со атипичен развој преку давање на индивидуални логопедски и дефектолошки третмани, како што се пишување на поими со готови коцки, графомоторни вежби, боење во линија итн.

Вчера имавме прекрасно другарување!

Воедно изразуваме голема благодарност до логопедот Анета Ѓоргиевска.

Координатор на проектот е библиотекарката Јасминка Кочевска.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook