Панел дискусија на тема „Улогата на библиотекарот : предизвици и успешни практики”

Како дел од Третата меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози - Конференција за библиотеки, архиви и музеи (ЛАМ), Црна Гора, 2022 година, организиран од Националната библиотека на Црна Гора „Ѓурѓе Црнојевиќ“ и Здружението на библиотекари на Црна...

Трета меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози – ЛАМ, Црна Гора

На 17 и 18 мај во Националната библиотека на Црна Гора „Ѓурѓе Црнојевиќ“ во Цетиње се одржа Третата меѓународна конференција на библиотекари, архивари и музеолози - ЛАМ, Црна Гора, 2022 година. За време на дводневната конференција, насловена „Европски насоки за...

Меѓународен ден на биолошката разновидност

По повод Меѓународниот ден на Биолошката разновидност во просториите на НУУБ „СВ. Климент Охридски“ - Битола се реализира настан под наслов „Природа убавина“, гости беа учениците од четврто одделение од О.У. Стив Наумов - Битола со наставничката Наташа Костовска. На...

Подарени над 60 книги од проектот „Подари книга од наш автор“

На 19.5.2022 година на нашите драги читатели во НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола им подаривме книги, кои писателите ги подарија како дел од проектот „Вечери на креативноста“. Им благодариме на писателите Вера М. Самарајнин (Благојевиќ), Билјана Андоновска, Ивана...

Втора вечер на креативност „Подари книга од наш автор“

НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола во соработка со невладината организација „ДОГМА“ започна со реализирање на проектот „Вечери на креативноста“, одобрен од Министерство за култура на Република Северна Македонија. На 18.05.2022 година во Хотел Театар се реализира...

Читај ми од „Поетска читанка“ со учениците од ООУ„Стив Наумов“ – Битола

На 19.5.2022 година се одржа работилница со учениците од четврто одделение од ООУ„ Стив Наумов“ - Битола кои со својата наставничка Марија Шарковска ја посетија нашата библиотека. Прво учениците ни прочитаа од книгата „Поетска читанка“ - избор на македонската и...

Прва вечер на креативност „Биди и ти стрип мајстор“

НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола во соработка со невладината организација „ДОГМА“ започна со реализирање на проектот „Вечери на креативноста“, одобрен од Министерство за култура на Република Северна Македонија. Првата вечер - Вечер на стрипот „Биди и ти стрип...

„Читај ми“ со учениците од ООУ„Стив Наумов“

На 18.05.2022 година се одржа работилница со учениците од прво одделение при ООУ „Стив Наумов“- Битола и нивната наставничка Марија Кочовска. Работилницата ја водеше библиотекарката Јасминка Кочевска која на овие ученици им прочита песнички и сказни за овошјето и...

Учениците од 9 одд. од ООУ„Тодор Ангелевски“ во посета на библиотеката

Учениците од 9 одделение од ООУ„Тодор Ангелевски“ - Битола со својата наставничка по македонски јазик Миме Тасеска-Китановска, денес ја посетија библиотеката и имаа можност да се запознаат со одделите и фондот со кои располагаме. Библиотеката им нуди можности за...

„Читај ми“ со учениците од ООУ„Стив Наумов“- Битола

Новиот проект на НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола, „Читај ми“ го започнуваме со учениците од четврто одделение од ООУ„Стив Наумов“ - Битола со своите наставници Наташа Костовска и Никола Пискачев. Овие дечиња гласно ни прочитаа извадоци од лектирата за четврто...