НУУБ „Св.Климент Охридски“-Битола традиционално го организира 17-тиот општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа на ден 14.10.2016 година, во просториите на Библиотеката .
На натпреварот учествуваа ученици од основните училишта од Битола и околината (Новаци,Бистрица, Могила, Добрушево и Српци).
Прва награда освои ученичката Миа Дарковска, 9 одд, ОУ “Елпида Караманди“ – Битола.
Втората награда и припадна на Ана Долевска, 7 одд, ОУ „Трифун Пановски“ – Битола.
Третата награда и припадна на Марија Ѓоргиевска, 8 одд, ОУ „Славко Лумбарковски, Новаци.
Им честитаме на наградените ученици, а на останатите ученици и ментори им благодариме за учеството.
Најдобриот ученик од овој натпревар се стекне со право да учестува на Републичкиот натпревар, која оваа година ќе се одржи во локалната библиотека „Гоце Делчев“ – Велес.