Денес вработените во НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола на своите верни читатели им поклонија мартинки, посакувајќи им да ги прати среќа во текот на целата година и да продолжат да бидат наши читатели.