Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола по повод Меѓународниот ден против насилство врз жените, распишува литературен и ликовен конкурс на тема „Рацете во портокалово срце“ .

Конкурсот е наменет за учениците од 8 и 9 одделение од основните училишта, средните училишта и за студентите во општина Битола.

Целта на проектот е да ги поттикнеме и мотивираме учениците да пишуваат, да цртаат, да го промовираат и афирмираат своето креативно и уметничко творештво на наведената тема.

Секој ученик има право да учествува со една поетска творба или расказ на темата, напишани во формат times new roman, со македонска поддршка, со големина 12, како и еден цртеж.

Творбите и цртежите треба да ги содржат следниве податоци: име и презиме, возраст, адреса, телефонски број (име на ментор – не е задолжително да имате ментор).

Литературните творби треба да се достават на следниот е-мail: nuub.bitola@gmail.com. Цртежите да се достават во библиотеката, кај библиотекарката м-р Гордана Ѓорѓиевска Неделковски (тел.број 072/268-965) со следниве податоци: име и презиме, возраст, адреса, телефонски број (име на ментор – не е задолжително да имате ментор).

Творбите и цртежите за конкурсот да се достават до 20.11.2023 година.

Најдобрите 3 цртежи и творби ќе бидат наградени по категории.