Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

Контакт инфо

E-пошта: nuub.bitola@gmail.com
телефон: Зајмување: 047/232-999
Факс: Централа: 047/220-208

Информации: директор м-р Бојан Стефановски

Контактирај нè

Годишна чланарина и зачленување .

Дигитална библиотека