По повод 4ти ноември -Денот на ослободувањето на нашиот град Битола, во холот на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола поставена е изложба на книги.