По повод 26 јануари Светскиот ден за едукација за заштита на животната средина во холот на библиотеката поставена е изложба на книги со оваа тематика.

Овие книги ги едуцираат и децата и возрасните за важноста на животната средина и како да ја зачуваме истата.

За чиста животна средина се учи од најмали нозе.

Да другаруваме со книгите и да учиме!