Во холот на Библиотеката поставена е изложба на книги по повод 23 ОКТОМВРИ – ДЕН НА МAКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА.