По повод Светскиот ден на поезијата 21 Март, во холот на Библиотеката поставена е изложба на дела од областа на поезијата. Светскиот ден на поезијата го обединува светот преку безграничната моќ на стиховите. Поезијата е одраз на слободата, моќта на говорот и составен дел од културата на секоја нација

Facebook link