Во холот на НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола е поставена изложба по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Изложбата ја подготвија: Илче Стојановски, Марија Марковска и Гордана Ѓоргиевска-Неделковски

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook