По повод Денот на народното востание 11-ти Октомври, во холот на библиотеката е поставена изложба на книги со тематика од тој период.

Изложбата ја подготви библиотекар Маријан Колевски