Во холот на библиотеката е поставена изложба на цртежи на децата кои се дел од работилниците од проектот „Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на децата со попреченост“ поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија.