Ученици од ОУ „Даме Груев“ – Битола и СОУ „Таки Даскало“ – Битола денеска ја посетија изложбата на стари и ретки книги на 100 книги, стари 100 години од фондот на Библиотеката „АЛБИ” – с. Бабино, Демир Хисар по повод Светскиот ден на книгата и авторските права.

Им благодариме на учениците и училиштата за покажаниот интерес.

Изложбата ќе биде поставена од 24 до 28 април 2023 година.