По повод 2 Август – Денот на Републиката во холот на библиотеката поставена е изложба на книги.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook

Објавено од: Слободан Пачовски
1 Aug, 2023