По повод Денот на народното востание 11 Октомври, во холот на библиотеката поставена e изложба на книги со тематика од тој период.