Во холот на НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола поставена е изложба на рачно изработени везени обележувачи за книги од учениците од текстилната насока од СОУ „Таки Даскало“ – Битола под менторство на професорките Ема Ќука, Живка Танушева-Ицаноска и Анита Стефановска.