Во холот на Библиотеката поставена е изложба по повод патрониот празник на нашата Библиотека составена од следниве збирки колекции:

– Св. Климент Охридски низ периодичните и монографските изданија

– НУУБ Св. Климент Охридски низ 2022 год.

– Публикации во 2022 год.

– Конференции и настани

Популаризација на книгата во 2022 год.

– Другото лице на книгата

– Колекција разгледници

Нека ни е честит патрониот празник!

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook