По повод Меѓународниот ден на читање на бајки, учениците од 6, 7 и 9 одделение од ООУ „Кирил и Методиј“ – Битола, под менторство на наставничката Александра Упале ни ја изведоа бајката „Ѓаволот и трите златни влакна“ од браќата Грим. Со нивни уникатни маски, ја доловија целата бајка, а нивната глума беше навистина посебна.
Им благодариме!

Facebook link