„Животот е жив“ е насловот на предавањето за нови читања на делото на Анѓелко Крстиќ, кое ќе го одржи доцент д-р Мирјана Бојаниќ Ќирковиќ од Филозофскиот факултет во Ниш, во Националната универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“- Битола на ден 15.03.2023 година (петок) со почеток во 18 часот.

Книгата за Анѓелко Крстиќ, ќе биде објавена во април 2024 година во коиздателството на Националната библиотека „Раде Драинац“ во Прокупље и Српскиот културно-информативен центар“. СПОНА“ во Скопје.

„Препрочитувањето на делата на Анѓелко Крстиќ значи преминување и надминување на патеките на еден исчезнат простор, но жив во времето што нè обликува. Таквата мисла дека „животот е жив, колку и да е сомелен од мелницата на неволјата што судбината му ја одредила преку стекнување или околности“ пулсира не само во романот „Трајан“, капиталното дело на Крстиќ, туку и од скриени задни води на неговиот наративен свет, преку неговите хероини и херои и жртви кои се издржани за „скриениот микроб повторно да никне“.

Книжевниот разговор за делото на Анѓелко Крстиќ ќе се води од гледна точка на современиот читател, низ патеките на наративниот свет на Крстиќ, притоа осветлувајќи ги скриените агли на тие приказни и судбини, до самата срж на неговата исклучителна креативност. естетска вредност, која особено ќе ја истакнеме и потврдиме во оваа прилика.

(Превземено од : https://srbi.org.mk/…/zivot-je-ziv-nova-citana-dela…)