Општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ беше организиран во роднокрајната читална на Библиотеката на 21.10.2010 год. Со почеток во 11 часот.

На натпреварот зедоа учество учесници од основните училишта во Битола, с. Бистрица, Новаци и Могила.

Прво место на Општинскиот натпревар освои ученичката Теодора Сакурмовска од ОУ „Гоце Делчев“ – Могила. Второ место освои ученичката Ангела Момовска од ОУ „Коле Канински“ – Битола и трето место освои ученичката Сара Дранго од ОУ „Гоце Делчев“ – Битола.

Според утврдените правила на Републичкиот натпревар што ќе се одржи во Прилеп на 12.11.2010 година Библиотеката ќе ја претставува првонаградената ученичка.