Магијата продолжува.

Директорот на НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола м-р Бојан Стефановски и м-р Фатма Бајрам Аземовска, советник библитекар денеска по повод Патрониот празник на Библиотеката исто така донираа книги во Приватната установа за социјална заштита на стари лица ДОМ Софија – Битола.

Книгите имаат позитивно влијание врз емоционалната благосостојба на постарите. Тие можат да обезбедат удобност, радост и чувство на поврзаност со ликовите и приказните. Читањето може да биде терапевтска и смирувачка активност, промовирајќи позитивна емоционална состојба.

Донирањето книги во домот за стари лица е внимателен и влијателен начин да се придонесе за благосостојбата на постарите возрасни лица, промовирајќи го когнитивното здравје, емоционалната среќа и чувството за заедница.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook