Полиците на Библиотеката се збогатија со нови наслови благодарение на донацијата од Швајцарската амбасада. Книгите се на повеќе јазици, на различни теми.

Во најскоро време, донираните книги, публикации, извештаи ќе бидат достапни на читателите.

Донирањето книги може да има бројни придобивки, како за поединците, така и за општеството во целина. Еве неколку убедливи причини зошто треба да се донираат книги:

  • Се промовира писменоста
  • Донирањето книги помага да се зголеми пристапот до материјали за читање, особено за оние кои можеби немаат средства да купат книги
  • Со донирање книги можете да придонесете за интелектуалниот раст и развој на поединци, особено на децата и студентите.
  • Пристапот до различни книги може да инспирира љубов кон читањето, што е од клучно значење за когнитивниот развој, проширувањето на вокабуларот и вештините за критичко размислување. Донираните книги можат да ги запознаат луѓето со нови жанрови, автори и идеи со кои инаку не би се сретнале.
  • Донираните книги можат да допрат до недоволно опслужените или маргинализираните заедници, обезбедувајќи им пристап до информации, знаење и можности за личен и професионален раст.
  • Донирањето книги може да помогне во зачувувањето на културното наследство со тоа што значајните текстови и историски документи ќе бидат достапни на пошироката публика. Ова е особено вредно за ретки или непечатени книги.
  • Донирањето книги на локални библиотеки или центри на заедницата го поттикнува чувството на заедница и ја поттикнува социјалната интеракција.
  • Подарувањето книги поттикнува култура на споделување и великодушност. Тоа поставува пример за другите што треба да го следат, создавајќи позитивен ефект на бранување во заедницата.

Генерално, донирањето книги може да има позитивно влијание врз животот на поединците, заедниците и животната средина. Тоа е едноставен, но ефикасен начин да се промовира писменоста, да се поддржи образованието и да се придонесе за подобрување на општеството.

Донирајте книги!

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook