Библиотеката секогаш наоѓа начини како да ги доближи книгите до младите. Во време кога технологијата се повеќе го одзема слободното време на младите, ние пронајдовме интересен начин како дел од слободното време младите да го заменат со книга во рака, наместо со телефоните во рака.

„Дегустација на книги“ е креативен и привлечен начин да се запознаат читателите со различни жанрови на книги, особено во образовни или библиотечни поставки. Тоа е литературен настан дизајниран да поттикне читање, истражување на различни жанрови и избор на книги. Дегустацијата на книги тече во неколку фази.

Целта на дегустацијата на книги е да ги изложи читателите на разновидна палета на книги и жанрови што можеби не ги разгледувале порано. Тоа е забавен и интерактивен начин да се промовира читањето и да им се помогне на луѓето да откријат нови книги кои се усогласени со нивните интереси.

Учениците од СОУ „Јосип Броз Тито“ со професорката Биљана Т. Димко кои беа дел од настанот, покажаат колку оваа метода може да биде интересна и корисна за да ги привлече да дегустираат (читаат) што повеќе книги.

И благодариме на директорката на СОУ „Јосип Броз Тито“, Лидија Споа, кои го препознаа проектот како иновативен, креативен и забавен начин да се привлечат младите кон книгите.

Повеќе фотографии на следниот линк: NUUB Facebook