На 26.05.2022 година во нашата библиотека беа учениците од III одд. со нивниот наставник Даниел Митревски. Со децата заедно читавме од енциклопедијата за планетата Земја и направивме цртежи за истата.
Нашиот проект „Читај ми“ има за цел да ги поттикне децата и возрасните се повеќе да читаат гласно. Читањето гласно е посебно, тоа е мелодично, бара од читачот посебна дикција за тие што слушаат да уживаат во прочитаните зборови.

Facebook post