НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола им посака среќен почеток и на учениците кои се запишани во прва година во СОУ„Таки Даскало“ – Битола поделувајќи им ваучери за едногодишна бесплатна членарина. Дел од учениците ни кажаа дека веќе се членови во нашата библиотека и прашаа како тие можат да го искористат ваучерот.

Како информација за сите ученици кои веќе се членови во нашата библиотека, би сакале да напоменеме дека ваучерот можат да го искористат за продолжување на членството по истекувањето на досегашното.

Facebook link