Да се биди меѓу првачиња е голема привилегија, тие се нашата иднина, нашиот сон. А секој сон се остварува ако многу се учи и се читаат книги. Со секоја прочитана книга се живеат безброј животи.

На првачињата од ООУ „Тодор Ангелевски“ – Битола, НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола им поделивме ваучери за едногодишна бесплатна членарина во нашата библиотека и им посакавме голем успех и нивниот пат да го водат книгите, учењето, другарувањето и забавата.

Да имаат денови исполнети со милиот спомени.

Facebook link