„Нека срцето ти чука во ритамот на срцето на вселената.

Во благодарното срце и душа е целото твое богатство“ – Силвана Илиевска