Светска конференција на национални библиотеки

Печати

( 0 Гласа )

На 16-17 Септември се одржа Светската конференција на национални библиотеки  „National Libraries Now conference 2021“ -  Лондон.
На оваа онлајн конференција учество зедоа над 60 трудови на библиотекари од Националните библиотеки од сите страни на светот.
Националната установа-Универзитетска библиотека„ Св. Климент Охридски“- Битола учестуваваше со трудот “Новите иновативни програми во време на пандемија“ на библиотекарот м-р Гордана Ѓоргиевска-Неделковски.
На оваа конференција библиотекарите од Националните библиотеки ширум светот имаа можност да разговараат за тековните проблеми, но и да споделат нови програми  и предизвици со кои се сретнале во овој период на пандемија.