Промоција на книгата „Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

Печати

( 12 Гласа )

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи - Битола

ПОКАНА ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА

„Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

- автор доц.д-р Валентина Илиева.

20.09.2012 година (четврток) во 19 часот во просториите на НУУБ„Св.Климент Охридски“ - Битола.