Ваучери за учениците од прва година во СОЕУ„Јане Сандански“ Битола

Печати

( 0 Гласа )
Ваучери за едногодишно бесплатно членсто во нашата библиотека беа поделени и на учениците во средното економско училиште СОЕУ„Јане Сандански“ -Битола.
Тие имаа можност да се запознаат подетално со работата на нашата библиотека и начинот на кој што можат да ги користат сите нашите ресурси: читални за индивуална работа и читални за работа во групи, сали за конференции,
пребарување во мрежата Cobiss.net,
бесплатен Wi - Fi., кафемат итн.
Воедно им посакуваме среќни средношколски денови и ги очекуваме во нашата библиотека да ги искористат ваучерите најдоцна до 1.11.2021 година