Доделени ваучери во ООУ„Гоце Делцев“-Битола

Печати

( 0 Гласа )
Голема благодарност до директорката м-р Биљана Стојковска на ООУ „ Гоце Делчев“, која лично им ги подели ваучерите за едногодишно бесплатно членство во нашата библиотека на првачињата.
Ве очекуваме драги првачиња и родители да го искористите ваучерот до 1.11. 2021 година.