Други активности 03.12.2008 г. (среда) во 12 часот

Печати

( 0 Гласа )

Националната установа Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски” од Битола за одбележување на својот Патронен празник “Св. Климент” 08.12.2008 г. изготви
Програма
на културни активности и тоа:
03.12.2008 г. (среда) во 12 часот
Поздравна реч пред гостите одржа г-дин Науме Ѓоргиевски директор на Библиотеката “Св. Климент Охридски”.
Промоција на
- Зборник Трета роднокрајна средба, која се одржа во Библиотеката на 22.05.2008 година во роднокрајното одделение и салата за промоции на Библиотеката под медијаторство на Николче Велјановски.
Претставување на
- Одбрани дела од Ѓорѓи Прчков. Промотори: Панде Манојлов и д-р Николче Валјановски