Предавања 23.05.2008 г.

Печати

( 0 Гласа ) ТРКАЛЕЗНА МАСА
Следниот ден (петок) во 12 часот во роднокрајната читална беше организирана Тркалезна маса со роднокрајните битолски писатели од Македонија на тема  “Главниот лик - проекција на авторовата визија”.