Информации

Печати

             Одделот за информации им ги нуди на корисниците следниве информации:

Работно време: секој работен ден (понеделник - петок) од 7,00 до 20,00.