English French German Macedonian

Настани

подготвува Фатма Бајрам Аземовска

Нови трендови во библиотекарството

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

НУУБ „Св.Климент Охридски“ - Битола и Американското катче во просториите на Американско катче организираа предавање за вработените во Библиотеката на тема „Нови трендови во библиотекарството“.

Читај повеќе: Нови трендови во библиотекарството

 

Љубители на книги во посета на Библиотеката

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Ученици од ОУ „Д-р Трифун Пановски“ - Битола ( III i IV одделение) на ден 06.02.2013 година ја посетија Библиотеката. Посетата беше искористена за запознавање на учениците со работата на Библиотеката како културна установа, нејзините оддели и начинот на издавање на книгите.

Читај повеќе: Љубители на книги во посета на Библиотеката

   

Промоција на двата тома од собраните ракописи на Павел Шатев - Историја на Македонија и Борис Сарафов

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Друштвото за издавачка дејност „Македоника“ и Државниот архив на Република Македонија на ден 30.01.2013 во просториите на НУУБ „Св.Климент Охридски„ - Битола ги промовираа двата тома од собраните ракописи на ПАВЕЛ ШАТЕВ - ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА и на БОРИС САРАФОВ (биографија).
Книгата „Историја на Македонија“ од Павел Шатев, е  прв том од оставината на Шатев, чии трудови досега речиси воопшто не се објавувани во Македонија.
Изборот и преводот е на Предраг Димитровски, кој е автор и на воведот, а стручната редакција, коментарите и предговорот се на проф. д-р Зоран Тодоровски.
Присутните ги поздрави г-дин Науме Ѓоргиевски директорот на НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Во богатата оставина на Шатев, меѓу другото, се зачувани и повеќе трудови за историјата на Македонија, кои според опфатот на историските периоди ја зафаќаат речиси интегралната историја на Македонија. На историјата на Македонија Шатев и се посветил последните години од животот, користејќи и цитирајќи релевантна светска литература.
Трите пообемни труда на Шатев кои ја опфаќаат речиси интегралната историја на Македонија и претставуваат прва покомплетна Историја на Македонија, напишана од еден македонски интелектуалец се: 1) Македонија низ вековите. Македонија во древноста, средниот и новиот век; 2) Доаѓањето на Турците на Балканскиот Полуостров. Ропство под владеењето на турските султани (пишуван во 1944 година во затворот во Ќустендил) и 3) Врховизам и централизам-федерализам. Два светогледа, два концепта.
На крајот на книгата, како прилог, е објавена и македонска хронологија изработена од Шатев, која го опфаќа периодот од 1878 до 1903 година.
На почетокот на првиот дел, Павел Шатев ја наведува следната предговорна белешка: - Трудот што настанува е само дел од историјата на Македонија низ вековите. Тоа е повеќе еден аспект во кој некои точки, што засегаат одделни прашања, до скоро спорни во науката, се разработени, уточнети, објаснети од лица специјалисти – археолози, историчари, етнографи, општественици. Со тоа се придонесува младото поколение да се запознае и осветли со редица прашања за кои толку живо беа заинтересирани сите наши млади и стари дејци и општественици... Јас ќе сметам дека целта на книгата е постигната ако предизвика интерес кај некои историчари – специјалисти, со определени принципиелни и методолошко надминати појдовни позиции, да ги разработат, расветлат и уточнат и останатите прашања од историјата на Македонија од древноста до наши денови“.
Оставината на Шатев има повеќе од 4000 страници во ракопис и уште три труда посебно објавени во Бугарија непосредно по Првата светска војна. Оригиналните ракописи и целокупното зачувано творештво на Павел Шатев се наоѓаат во Државниот архив на Хрватска, а микрофилмовите со право на објавување минатата година на новинарот Предраг Димитровски му ги отстапи Милка Шатева – ќерка на Павел Шатев.
Издавачот соопшти дека во неколкуте тома од пишаната оставина на Шатев, покрај неговите трудови, документи и материјали, ќе бидат објавени и белешките за него и записниците од неговите сослушувања во некогашната ОЗНА, а сето тоа заедно, наведува издавачот, ќе фрли нова светлина не само врз името и делото на еден од најзначајните македонски дејци на 20 век, туку и врз македонската историја.
- Како што Предраг Димитровски пишува во воведната белешка, пренесувајќи го и мислењето на Милка Шатева, „единствената грешка на нејзиниот татко Павел Шатев била што тој никогаш не се согласил да биде комунист и тоа го платил со својот живот. Дали тоа навистина било пресудно е работа на историчарите, но непобитен е фактот дека името на последниот гемиџија, бриселскиот доктор по право, конспиративецот и прв министер за правосудство на слободна Македонија стана парадигма за сликата на македонскиот револуционер. Двапати осудуван на смрт, еднаш од турскиот султан и вторпат од бугарскиот цар, и на двапати помилуван, стана жртва на сопствената Македонија на која и го посвети целиот свој живот, информира издавачот на книгата „Историја на Македонија“ од Павел Шатев.

   

Страница 190 од 250

Сподели на Facebook
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер