English French German Macedonian

Настани

Одбележување на 26 Февруари - Интернационалниот ден на бајките

PDFПечатиЕ-пошта

( 1 Глас )

Денес, по повод Интернационалниот ден на бајките, партнерите од конзорциумот кои работат на проектот „Sasas Jekhvar Jekh- Си беше еднаш…“ одржаа состанок. Претставници од секоја држава партнер читаа бајки, па така имавме можност да слушнеме бајки од Турција, Грција, Бугарија, Романија, Германија и се разбира од нашата држава. Претставникот од НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола, Јелена Петровска, прочита македонска бајка насловена како „Волшебниот прстен“. Средбата беше онлајн и претставува одлична можност да се слушнат бајки од различни држави и да се ужива во нив.  Проектот е финансиран од Европската комисија преку Еразмус + програмата.
Commemoration of 26 February - The International Fairy-tales Day

Today, to commemorate 26 February - The International Fairy-tales Day, the partners from the consortium who work on the project "Sasas Jekhvar Jekh - Once upon a time..." had a meeting. Representatives of each partner country read fairy-tales, so we had the opportunity to hear fairy-tales from Turkey, Greece, Bulgaria, Romania, Germany and  our country, of course. The representative from NIUL "St. Kliment Ohridski" - Bitola, Jelena Petrovska, read a Macedonian fairy-tale titled "The magic ring". The meeting was online and it was a great opportunity to hear fairy-tales from different countries and enjoy them. The project is funded by the European commission through the Erasmus + programme.
Повеќе фотографии за овој настан, ќе најдете на следниот линк: Facebook фотографии

 

Состанок во рамки на проектот "Sasas Jekhvar Jekh - Си беше еднаш

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

На ден 15.02.2021 година се одржа онлајн состанок во рамки на проектот "Sasas Jekhvar Jekh - Си беше еднаш..." со сите транснационални партнери. Партнерите ги презентираа своите активности кои беа спроведени во проектот, во текот на последните месеци. На крајот од состанокот се договоривме за одбележување на 26 Февруари - Интернационалниот ден на бајките. Сите партнери ќе читаат бајки од нивната земја, а претставникот од битолската библиотека ќе презентира македонска бајка. Настанот ќе биде онлајн.
Состанокот е во рамки на проектот "Sasas Jekhvar Jekh - Си беше еднаш..." кој е финансиран од Европската комисија преку Еразмус + програмата.
On the 15 February an  online meeting was held with all transnational partners in the project "Sasas Jekhvar Jekh - Once upon a time...". The partners presented their implemented project activities in the last few months. At the end of the meeting, all partners agreed to commemorate 26th February - The International Fairy-tales Day. All partners will read fairy-tales from their country, and the representative from the Bitola Library will present a Macedonian one. The event will be online. The project is funded by the European commission through the Erasmus + programme.

   

Интернационален ден на бајките

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

НУУБ "Св. Климент Охридски" - Битола, како партнер  во стратешкото партнертство "Sasas Jekhvar Jekh - Си беше еднаш..." ќе биде дел од денешниот состанок за одбележување на 26 Февруари - Интернационалниот ден на бајките. Сите партнери ќе читаат бајки од нивната земја, а претставникот од битолската библиотека ќе презентира македонска бајка.
International Fairy-tales Day
NIUL "St. Kliment Ohridski" - Bitola as partner in the strategic partnership "Sasas Jekhvar Jekh - Once upon a time..." will be part of todays meeting for commemoration of 26 February - The International Fairytale Day. All partners will read fairytales from their country, and the Bitola Library will present a Macedonian one.

   

Страница 6 од 269

Сподели на Facebook