English French German Macedonian

Директор

PDFПечатиЕ-пошта

д-р Лили Бошевска

адреса „Пеце Матичевски” 39, Битола

тел.: (+389) 47/22 02 08, факс: (+389) 47/22 05 15

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Образование

2013 Доктор на науки
Докторска дисертација: Модел за стратегиско менаџирање за континуирано подобрување на успешноста на организацијата со користење на соодветни форми на комуникација и односи со јавноста
2004 Магистер по кадровски менаџмент
Магистерска теза: „Моделирање на програма за базична обука на училишни директори, според потребните менаџерски компетенции“
1998 Професор по техничко образование

Студиски посети

Словенија - јануари 2004, во рамки на СЕА проектот, програма развиена од Америчкиот институт за истражувања и поддржана и финансирана од УСАИД и Министерството за образование и наука на Р.М;
Чешка Република - декември 2009 Посета на основни училишта и еколошки едукативен центар Слунаков;
Турција - март 2012 Посета на институции од образовниот систем на Турција (градинки, основни и средни училишта, Фатих универзитет);
Романија - декември 2012 Студиска посета на Основно училиште бр.11 и Просветен инспекторат Ботосани Романија.

Работно искуство

2008 - 2016 Директор во Основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Битола
2006 - 2010 Обучувач на наставници

 • Прв приватен универзитет ФОН- Скопје / МОН/ БРО/ Проект за модернизација на образованието ПМО;
 • Европски Институт за релации и соработка- Битола; МОН / БРО /Проект за модернизација на образованието ПМО;
 • Институт за развој на менаџмент ИМД-Охрид; МОН/ БРО/ Проект за модернизација на образованието ПМО.

2007 - 2009 Асистент менаџер на Академија за млади обучувачи

 • Фонд за развој на човечки ресурси ХРДФ- Скопје

2007 - 2008 Консултант- советник; Обучувач

 • АППРМ Агенција за поддршка на претприемништвото- Скопје;
 • Евро-регионален Технолошки Центар - Битола;
 • ИОМ Скопје (International Organization for Migrations IOM- Skopje);
 • Business Start-up Centre Bitola.

2004 - 2007 Обучувач на училишни директори

 • СЕА Проект- Активности во средното образование; USAID; МОН;
 • Технички факултет- Центар за базично и континуирано образование.

1995 - 2008 Професор по техничко образование ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола
1993 - 2004 Новинар и главен уредник во редакција за култура, наука и уметност Телевизија „Орбис“ - Битола

Публикации

 1. Бошевска, Л. (2004) Моделирање на базична обука на училишните директори според потребните менаџерски компетенции- Магистерски труд, Скопје:ИСППИ;
 2. Петковски, К., Бошевска, Л. (2004) Утврдување на потребите за базична обука на училишните директори според менаџерските компетенции, Скопје: БРО;
 3. Н. Несторовска, Л. Бошевска et. al. (2006) Промените-проблем или предизвик, Битола:АМР;
 4. Бошевска, Л. (2008) Менаџмент во училница и потребни вештини на наставникот, Битола: ЕИРС;
 5. Бошевска, Л.(2011) Стратегиското планирање како рамка за евалвација на ефикасноста и ефективноста на наставата, во Ефикасност и ефективност на наставата, Битола: СОУ Таки Даскало;
 6. Бошевска, Л. (2012) Придонесот на стратегискиот менаџмент во малите и средните бизнис организации врз одржливата компаниска конкурентност, во Современите менаџерски предизвици и организациските науки, Битола: БАС Институт за менаџмент;
 7. Бошевска, Л., Јолевски, И. (2013) Стратегиски менаџмент во малите и средни бизнис организации во Република Македонија, во Хоризонти, Битола: Универзитет Св. Климент Охридски;
 8. Бошевска, Л. (2013) Модел за стратегиско менаџирање за континуирано подобрување на успешноста на бизнис организацијата со користење на соодветни форми на комуникација и односи со јавноста, Докторска дисертација, Битола: Технички факултет, Универзитет Св Климент Охридски;
 9. Boshevska, L. (2011) Strategic Management in Business Organizations in the Republic of Macedonia through the Prism of Experts and Consultants, in Тhe Emerging Importance of Knowledge and Management Skills, Skopje:Cosmo;
 10. Boshevska, L. (2011) Hospitality Management and Strategic Analysis in Creating Businesses in Hospitality Industry, in Proceedings of Second Biennial International Scientific Congress “The Influence of Tourism on Economic Development”, Skopje: University of Tourism and Management;
 11. Boshevska, L., Jolevski,I. (2012) Strategic Management in Business Organizations in the Republic of Macedonia, in Proceedings of VIII May conference of strategic management, Bor: Technical Faculty in Bor;
 12. Boshevska, L., Jolevski,I. (2013) Analysis of Strategic Management in Small and Medium Business Organizations in Graphic Industry in Journal of Graphic Engineering and Design, Novi Sad: University of Novi Sad.
Сподели на Facebook
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер