CIP запис (Cataloging in Publication)

PDFПечатиЕ-пошта

             Од 1978 година Библиотеката изготвува каталошко - библиографски запис (со УДК - индекс и предметна определница)  за книгите што се издаваат во Република Македонија .

             Овај запис, каталогизација во публикација, се изготвува врз основа на последната редакција на ракописот на публикацијата и се вклучува во неа пред печатењето. Библиотеката и издавачите од Македонија имаат склучено посебна спогодба за CIP - записот.

             CIP - записот се изготвува бесплатно во Секторот за обработка на библиотечниот материјал.

Сподели на Facebook