English French German Macedonian

Учество во проектот Promise

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Од 14 до 18 април 2019 година, претставници од Битолската библиотека беа на семинар во Букурешт – Романија како дел од активностите на проектот PROMISE – проект поддржан од Еразмус +. На состанокот присутни беа библиотекарите Фатма Бајрам Аземовска и Јелена Петровска, кои ги презентираа резултатите од прашалниците во Македонија, кои беа реализирани во месец февруари и март 2019 година. Целта на прашалниците беа собирање информации за: - Кој зборува ромски, особено на која возраст? - Дали постојат разлики помеѓу луѓето што живеат во градовите и во руралните средини? Дали постојат разлики предизвикани од различни нивоа на образование? - Каде главно се говори (на пр. дома, на работа, во училиште итн.)? - Што треба да се направи за да се зачуваат Ромите за идните генерации? - Како може ромскиот јазик да се користи за образование за возрасни? - Што треба да се разгледа во тоа? - Дали постојат примери за најдобри практики со потенцијал да се пренесат? По презентацијата на секој партнер, се дискутираше на заеднички елементи кои ќе следат од страна на сите партнери, како и воспоставување на некои рокови за реализација / завршување на истражувањето. Во рамки на проектот беше остварена посета на Романската влада, каде што се одржа дискусии за важноста на образованието за Ромите. Г-ѓа Дана Варга, советник на премиерот на Романија, направи кратка презентација на мерките и проектите усвоени од страна на Владата во врска со ромското малцинство. Г-ѓа Дана Варга исто така, ги презентираше своите проекти во Романија што ги има во тек, како советник на премиерот. Исто така ја посетивме партнерската невладина организација на ФЕДЕР Фондацијата Романија. Отидовме во Фондацијата за образование на Ромите - Романија, остваривме средба со директорот на фондацијата. Имавме можност да слушнеме повеќе информациина РЕФ Романија - кои програми ги имаат во спроведувањето, какви активности се одвиваат, како функционираат тие итн? По оваа кратка презентација, отидовме во Galbinasi, Calarasi Каунти, каде што посетивме градинка, каде што повеќето од децата (над 80%) се од ромската заедница. За време на оваа посета, остваривме средба со наставниците во градинката. За време на состанокот имавме кратка презентација на заедницата, презентација на проектот и опис на активностите. Исто така во Галбинаси, го посетивме средното училиште Калараси. Заменик директор на училиштето е од ромска националност, кој ја познава заедницата и образовниот систем. Директорот направи кратка презентација на програмата, заедницата и проектите што ги спроведува училиштето во областа на образованието за возрасни. Следна посета беше oстварена во општината Солдан - Калараси, во седиштето на градот. За време на состанокот, градоначалникот направи краток опис на општината (над 60% од ромските жители), на проектите и на ромската заедница во општината. Беа обработени прашања поврзани со здравјето, образованието, вработувањето и домувањето на Ромите. Посетени беа училиштето, библиотеката и културниот центар. На следниот линк следат повеќе фотографии https://www.facebook.com/pg/nuub.mk/photos/?tab=album&album_id=10157374342118679

Сподели на Facebook
Барај книга
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер